Question
Atualizado em
12 ago 2018

  • Vietnamita
  • Inglês (EUA)
  • Francês (França)
  • Coreano
Pergunta sobre Inglês (EUA)

Mostra-me frases de exemplo com xin chào. tôi tên Xiêm. tôi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông bằng giỏi. hiện tại tôi đang theo học ngành ngôn ngữ anh tại trường đại học hải phòng. mong mọi người giúp đỡ .Diz-me o máximo de expressões diárias possíveis.

Respostas
Read more comments

  • Inglês (EUA)

  • Vietnamita
[Notícias] Ei você! Aquele que está aprendendo um idioma!

Partilhar esta questão
Mostra-me frases de exemplo com xin chào. tôi tên Xiêm. tôi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông bằng giỏi. hiện tại tôi đang theo học ngành ngôn ngữ anh tại trường đại học hải phòng. mong mọi người giúp đỡ.
Related questions
Trending questions
Newest Questions
Previous question/ Next question