Question
Atualizado em
8 jul 2018

 • Coreano
 • Inglês (EUA)
 • Vietnamita
 • Chinês Simples (China)
Pergunta sobre Vietnamita

O que significa Chẳng lẽ ?

I already asked this question but still can't feel the meaning and now it's more confusing. What is "chẳng lẽ"?

https://hinative.com/en-US/questions/9097375

Chẳng lẽ ngày Tết thì nhà mình ăn nhiều hơn bình thường hai sao ạ?
Không phải thế.

Nó hỏi vay tiền, chẳng lẽ tôi không cho.

Bùi Xuân Phái à, cái tên này nghe có vẻ quen quen?
Ơ, chẳng lẽ cậu lại không biết Bùi Xuân Phái à?

Respostas
Read more comments

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita

 • Vietnamita
[Notícias] Ei você! Aquele que está aprendendo um idioma!

Partilhar esta questão
O que significa Chẳng lẽ?
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question