Question
Atualizado em
24 nov 2022

  • Japonês
  • Inglês (EUA)
  • Vietnamita
Pergunta encerrada
Pergunta sobre Vietnamita

hôm nay tôi đã học ngữ pháp: động từ + đi + động từ + lại
Ví dụ: tôi đọc đi đọc lại mà không hiểu gì cả.
Nghe nói là đây là văn nói.
Bây giờ tôi muốn hỏi là các bạn có hay nói cách nói này trong cuộc sống không ạ?

Respostas
Partilhar esta questão
Read more comments

  • Vietnamita
  • Inglês (EUA) Quase Fluente

  • Japonês
[Notícias] Ei você! Aquele que está aprendendo um idioma!

Partilhar esta questão
hôm nay tôi đã học ngữ pháp: động từ + đi + động từ + lại
Ví dụ: tôi đọc đi đọc lại mà không hiểu gì cả. 
Nghe nói là đây là văn nói. 
Bây giờ tôi muốn hỏi là các bạn có hay nói cách nói này trong cuộc sống không ạ?
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question