Question
Atualizado em
25 abr 2019

  • Vietnamita
  • Inglês (EUA)
Pergunta sobre Inglês (EUA)

O que significa Chào. Tôi tên là Trang. Tôi 12 tuổi. Tôi là một học sinh của trường trung học cơ sở Ngô Quyền. Trường tôi nằm ở con phố Nguyễn Đức Cảnh.Trường có khoảnh 100 giáo viên và 2000 học sinh.Có khoảng 30 phòng học. Lớp tôi ở tầng 2, lớp rất hiện đại và sạch sẽ. ?

Respostas
Read more comments

  • Inglês (EUA)
  • Castelhano (México) Quase Fluente
[Notícias] Ei você! Aquele que está aprendendo um idioma!

Partilhar esta questão
O que significa Chào. Tôi tên là Trang. Tôi 12 tuổi. Tôi là một học sinh của trường trung học cơ sở Ngô Quyền. Trường tôi nằm ở con phố Nguyễn Đức Cảnh.Trường có khoảnh 100 giáo viên và 2000 học sinh.Có khoảng 30 phòng học. Lớp tôi ở tầng 2, lớp rất hiện đại và sạch sẽ.?
Related questions
Similar questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question