Questions about example sentences with, and the definition and usage of "Wzajemnie"

Translations of "Wzajemnie"

Q: Como é que se diz isto em Inglês (EUA)? wzajemnie
A: W kontekście odpowiedzi w ramach życzeń czy tego pokroju rzeczy:
- The same to you.

Ale jeśli chodzi o inne użycie, na przykład w zdaniu "wzajemnie wykluczający":
- mutually exclusive
Q: Como é que se diz isto em Inglês (EUA)? wzajemnie
wzajemnie
A: You too

Latest words

wzajemnie

HiNative is a platform for users to exchange their knowledge about different languages and cultures.

Newest Questions
Newest Questions (HOT)
Trending questions