Questions about example sentences with, and the definition and usage of "Sinh"

The meaning of "Sinh" in various phrases and sentences

Q: O que significa tôi là 1 học sinh?
A: I am a student.
Q: O que significa bạn sinh ra ở đâu
?
A: Check the question to view the answer
Q: O que significa bánh sinh nhật?
A: Check the question to view the answer

Example sentences using "Sinh"

Q: Mostra-me frases de exemplo com Văn hoá sinh viên ở Mỹ.
A: Văn hóa sinh viên ở Hoa Kỳ dựa vào phương tiện truyền thông xã hội.

Student culture in the United States relies on social media.
Q: Mostra-me frases de exemplo com Viết một bài văn nói về quê hương nơi sinh ra..
A: I was born in Ha Noi which is the capital of Vietnam. Hanoi has many beautiful places such as ... and modern buildings. At weekend, my family often go shopping in Vincom center, then we have lunch at Lotteria and sometimes we go to a nearby cinema if there is a new interesting movie.
Hope some sentences will help you.

Synonyms of "Sinh" and their differences

Q: Qual é a diferença entre hóa sinh e sinh học ?
A: Sinh Học is Biology while Hoá Sinh is Biochemistry

Translations of "Sinh"

Q: Como é que se diz isto em Inglês (EUA)? how do you say 'nhà vệ sinh' in english
A: Restroom
Q: Como é que se diz isto em Inglês (EUA)? sinh viên năm 1, năm2, năm3, năm4
A: Freshman = first year
Sophomore = second
Junior = third
Senior = fourth
Câu trả lời này từ một bạn trên Yahoo, vì mình cũng không nhớ được hết! =))
Nguồn: https://vn.answers.yahoo.com/activity/questions?show=D4RQXZAKC24RTGJHOH5PYJZNTQ&t=g
Q: Como é que se diz isto em Inglês (EUA)? Tôi sống ở Cần Thơ . Tôi là một học sinh . Tôi muốn cải thiện ngoại ngữ của mình để giao tiếp với người nước ngoài và sẽ có một công việc tốt trong tương lai
A: I am living in Can Tho. I am a pupil. I want to improve my english skill for communicating with foreignera and having a good job in the future.
Q: Como é que se diz isto em Inglês (EUA)? chúc mừng sinh nhật
A: Happy Birthday
Q: Como é que se diz isto em Inglês (EUA)? tôi là sinh viên năm cuối
A: I’m in my last year of my master degree

Other questions about "Sinh"

Q: Por favor, mostra-me como pronunciar sinh vien nam 3 va sinh vien nam 4.
A: 3 junior
4 senior
Q: tôi đang là học sinh nhưng không biết gì về tiếng anh chỉ biết vài chữ thôi , tôi đang cố gắng để học , mong mọi người giúp đỡ
soa natural?
A: Check the question to view the answer
Q: Por favor, mostra-me como pronunciar chúc bạn sinh nhật vui vẻ.
A: Check the question to view the answer
Q: Por favor, mostra-me como pronunciar nhà vệ sinh.
A: Check the question to view the answer
Q: Por favor, mostra-me como pronunciar Tôi là sinh viên.
A: Check the question to view the answer

Meanings and usages of similar words and phrases

Latest words

sinh

HiNative is a platform for users to exchange their knowledge about different languages and cultures.

Newest Questions
Newest Questions (HOT)
Trending questions