Questions about example sentences with, and the definition and usage of "Osobowym"

Translations of "Osobowym"

Q: Como é que se diz isto em Inglês (EUA)? zarządzam kilkudziesięcio osobowym zespołem. bezpośrednio podlega mi kilkanaście osób A pośrednio kilkadziesiąt.
A: „Kilkanaście” i „kilkadziesiąt” nie da łatwo przetłumaczyć na angielski, to trzeba zastąpić innymi słowami.

“I manage a team of a few dozen people. About a dozen people report to me directly, and a couple dozen indirectly.”

Dozen = 12. Można użyć „a few dozen” aby oznaczyć kilka 12ek. 3 lub 4 • 12 = 36-48 ludzi mniejwięcej.

Meanings and usages of similar words and phrases

Latest words

osobowym

HiNative is a platform for users to exchange their knowledge about different languages and cultures.

Newest Questions
Newest Questions (HOT)
Trending questions