Questions about example sentences with, and the definition and usage of "Oczyszczenie"

Translations of "Oczyszczenie"

Q: Como é que se diz isto em Inglês (EUA)? oczyszczenie
A: Purification - oczyszczenie, jako usunięcie zanieszczyszczeń
"The water undergoes purification before it is bottled." = "Woda poddawana jest oczyszczaniu przed butelkowaniem."

purge/cleansing - oczyszczenie, jako głodówka
"I think her purge must have worked" = "Myślę, że jej oczyszczanie dietą zadziałało"

catharsis - oczyszczenie, jako katharsis
"It was like a release of emotional tension, true catharsis!" = "To było jak wyzwolenie z napięcia emocjonalnego, prawdziwe katharsis!"

oczyszczenie

HiNative is a platform for users to exchange their knowledge about different languages and cultures.

Newest Questions
Newest Questions (HOT)
Trending questions