Questions about example sentences with, and the definition and usage of "Cho"

The meaning of "Cho" in various phrases and sentences

Q: O que significa Hãy chỉ cho tôi từ "characteristic"?
A: Check the question to view the answer
Q: O que significa hãy cho tôi biết cách người anh mời nhau đi ăn ?
A: Please tell me how you invite each other to eat. If it is a friend I would say "Do you fancy coming over for a meal?"
Q: O que significa Nếu có thể hãy cho tôi một niềm tin?
A: I want to job
Q: O que significa đóng góp cho tập thể?
A: “ contribute to community “

Example sentences using "Cho"

Q: Mostra-me frases de exemplo com hãy chỉ tôi đặt ví dụ cho từ most .
A: Most people in my school are tall.
Most of my clothes are black.
Most women prefer to cook than clean.
Mostly boys play games at my work.
Most of the time, I like to eat.
Q: Mostra-me frases de exemplo com cách bạn nói : tôi không biết , bạn có thể chỉ cho mình được không “ trong tiếng anh nhiw thế nào.
A: Check the question to view the answer
Q: Mostra-me frases de exemplo com bạn có thể chỉ cho tôi cách phát âm câu What's the matter?? .
A: Check the question to view the answer
Q: Mostra-me frases de exemplo com hãy chỉ cho tôi học từ vựng với.
A: please tell me how to learn new vocabulary properly.

Synonyms of "Cho" and their differences

Q: Qual é a diferença entre Can I e I can tôi không biết dùng như thế nào cho đúng ?
A: Can I ... is a question.
For example: Can I have a glass of water?

I can ... is a statement (about what you can do).
For example: I can play piano.

Translations of "Cho"

Q: Como é que se diz isto em Inglês (EUA)? làm ơn cho tôi đi nhờ xíu
A: Please let me go.
Q: Como é que se diz isto em Inglês (EUA)? tôi có thể giúp gì được cho bạn?
A: Can I help u?
Q: Como é que se diz isto em Inglês (EUA)? Bạn có thể chỉ đường cho tôi được không?
A: Can you show me the way ?
Please show me the way
Q: Como é que se diz isto em Inglês (EUA)? "Cho tôi gửi cuốn sách nayg cho anh ấy"
A: Let me send this book to him.
Q: Como é que se diz isto em Inglês (EUA)? tội cho cô gái ấy
A: Poor her

Other questions about "Cho"

Q: Hãy chỉ cho tôi cách nói tiếng anh giỏi
A: em có thể thử nghe 'Pet' và 'Cat trên youtube, hoàn toàn miễn phí và giúp em trau dồi thêm kĩ năng nghe nữa
Q: hãy cho tôi lời khuyên từ giọng nói soa natural?
A: phát âm chưa đúng
Q: Por favor, mostra-me como pronunciar hãy chỉ cho tôi cách học tốt tiếng anh.
please !.
A: Để tăng vốn từ, mình chia sẻ với bạn ứng dụng học từ Vựng Flashcard tiếng Anh kèm hình ảnh rất hay. Có kèm cả phát âm Anh-Anh (Cambridge) và Anh-Mỹ (Oxford). Nếu bạn dùng Android thì tải về dùng thử nhé: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.datnguyenbinh.magicflashcard
Q: cho tôi hỏi sắp xếp câu này đúng chưa? " What are you going to when are you go on holiday?
A: Thật ra sắp xếp câu chả có cách gì, cái chính là bạn phải thuộc cấu trúc câu đã (Chủ ngữ + Vị ngữ + Tân ngữ). Các từ như should, can, would,...... là modal verb như bạn vừa hỏi trên. Nó luôn đứng trước động từ chính và động từ chính đứng sau luôn ở dạng nguyên thể ( Vd : They should clean the car). Về cấu trúc các thì thì bạn thuộc đã, rồi học sâu hơn bạn thêm mắm them muối vào là ok.
Nó chả có bí quyết gì, chỉ cần bạn nhớ và áp dụng đúng thì bạn sẽ được điểm cao.
( Mà điểm quan trọng gì, nhưng nó vẫn sẽ đánh giá quá trình học tập của bạn đó. Good luck !)
Q: Por favor, mostra-me como pronunciar Hãy chỉ cho tôi cách phát âm chữ ngựa vằn trong tiếng Anh thật chuẩn.
A: Check the question to view the answer

Meanings and usages of similar words and phrases

Latest words

cho

HiNative is a platform for users to exchange their knowledge about different languages and cultures. We cannot guarantee that every answer is 100% accurate.

Newest Questions
Newest Questions (HOT)
Trending questions